Declarația unică D212

Declarația unică D212, a fost aprobată cu ajutorul Ordonanței de Urgență nr. 18/2018, ordonanță ce implementează practic un nou sistem de declarare respectiv raportare a veniturilor altele decât cele de natură salarială. Apariția noului formular pentru declarația unică D212 a înlocuit mult discutata declarație 600. Aceasta trebuia depusă inițial până la finalul lunii ianuarie 2018 și ulterior amânată la data de 15 aprilie 2018.

Anterior acestei declarații unice, un istoric al articolelor publicate de Echipa SfatContabil privind mult discutata declarație 600, le puteți consulta aici precum și în acest articol.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singură declarație numită Declarația unică D212.

Având în vedere introducerea declarației unice, s-au eliminat 7 declarații fiscale, și anume:

~ D200 – declarație privind veniturile realizate din România;
~ D201 – declarație privind veniturile realizate din străinătate;
~ D220 – declarație privind venitul estimat/normă de venit;
~ D221 – declarație privind normele de venit – agricultură;
~ D600 – declarație privind venitul de bază pentru CAS;
~ D604 – declarație privind stabilirea CASS pentru persoanele fără venit;
~ D605 – declarație privind stoparea CASS pentru persoanele fără venit.

Declarația unică D212 conține informații atât despre venitul realizat în anul precedent, cât și despre venitul estimat pentru anul curent. Totodată, declarația unică D212 permite rectificarea acesteia oricând până la termenul de plată.

În ceea ce privesc contribuțiile sociale, dorim să facem următoarea observație:

=> contribuțiile pentru pensii: obligațiile de plată curente rezultă prin estimarea venitului ce urmează a se realiza în anul curent din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală;

=> contribuțiile pentru sănătate: se estimează pentru anul în curs veniturile realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu personalitate juridică, investiții și alte surse.

Contribuția pentru asigurări sociale (CAS – pensie) reprezintă 25% dintr-un venit ales de contribuabil cel puțin egal cu 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară = 12 x 1.900 lei).

Contribuția pentru asigurările sociale de sănătate (CASS) reprezintă 10% din 22.800 lei, pentru anul  (12 salarii de bază minime brute pe țară). Totuși, persoanele fizice pot opta pentru plata CASS dacă estimează că în anul curent realizează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei și/sau dacă nu realizează venituri.

Observație: pentru categoriile de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii și jocuri de noroc, venituri din asocieri cu persoane juridice și venituri din arendă, contribuabilul plătitor de venit, va stabili, declara și plăti impozitul pe venit, CAS și CASS prin reținere la sursă la momentul plății venitului. Dacă venitul estimat pentru fiecare sursă de venit este mai mic decât 22.800 lei, reținerea la sursă nu se mai aplică. Reținerea la sursă nu se aplică pentru veniturile din proprietate intelectuală pentru care beneficiarul a optat pentru impozitarea în sistem real.

Termenul de depunere și de plată pentru declarația unică D212

Declaraţia unică D212 se depune până la data de 31 iulie 2018 inclusiv. Urmând ca plata să se efectueaze până la data de 15 martie 2019 inclusiv.

Începând cu anul 2019, declaraţia unică D212 se va depune până la data de 15 martie 2019 inclusiv, pentru veniturile estimate a se realiza în anul 2019, plata urmând să fie efectuată până la data de 15 martie a anului următor.

Dacă o persoană fizică își începe activitatea după data de 15 iulie 2018, respectiv 15 martie 2019, declaraţia unică D212 se va depune în termen de 30 zile de la producerii evenimentului.

Observație: persoanele fizice care au depus deja pentru anul 2018 D220, D221 respectiv D600, vor depune declaraţia unică D212 până la data de 31 iulie 2018 inclusiv, iar aceasta va înlocui respectivele declarații depuse inițial.

Observație: persoanele fizice care au depus deja declarațiile de venit pentru anul 2017, prin D200 sau D201 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, nu vor mai depune declarația unică D212. 

Te-ar putea interesa și Află care sunt bonificațiile pentru declarația unică D212 ⇒ CLICK AICI

Cum se depune declarația unică D212?

Conform instrucțiunilor de completare privind declarația unică D212 pentru anul 2018, acesta se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul:

–> prin mijloace electronice de transmitere la distanță: cu ajutorul certificatului digital pe pe site-ul www.e-guvernare.ro;
–> prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);
–> pe suport de hârtie, direct la registratura organului fiscal competent;
–> pe suport de hârtie, la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

PENTRU A DESCĂRCA DECLARAȚIA UNICĂ D212 FORMAT DE HÂRTIE– CLICK AICI

Potrivit declarațiilor făcute de Ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, formularul. D212 ce conține pdf-ul inteligent, va fi publicat pe site-ul ANAF în cursul lunii mai 2018.

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: www.anaf.ro;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

OPANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212). „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;

Ordonanța de Urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.