Află care sunt bonificațiile pentru declarația unică D212

În articolul de mai jos vom afla care sunt bonificațiile pentru declarația unică D212. Aceste bonificații sunt introduse prin actul normativ: Ordonanța de Urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Anterior acestui articol, am dezbătut o serie de informații cu privire la declarația unică D212, informații pe care le puteți consulta și aici.

Pentru anul 2018, bonificațiile pentru declarația unică D212 :
  • bonificație 5%, în cazul în care declarația unică D212 se depune până la data de 31 iulie 2018 inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual” (SPV) sau pe site-ul www.e-guvernare.ro , cu semnătură electronică calificată, iar obligațiile fiscale sunt achitate integral până la data de 15 martie 2019 inclusiv;
  • bonificație 5%, în situația în care obligațiile fiscale sunt achitate integral cu anticipație până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv.

Observație: dacă sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții menționate mai sus, bonificația acordată pentru declarația unică D212 va fi de 10%.  De reținut faptul că bonificațiile diminuează obligația fiscală anuală estimată, plătită: impozit pe venit, CAS și CASS.

Sursă: www.anaf.ro;

Ordonanța de Urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Comunicatul de presă – AJFP Teleorman Nr. TRG DEX 3607/20.04.2018 S-a aprobat “Declaraţie Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.


bonificațiile pentru declarația unică D212
Designed by Freepik