Declaratia 100 versiune nouă 2018 valabilă cu luna mai 2018

După cum știți apariția contului unic pe care îl puteți consulta aici, a dus la o serie de modificări a declarațiilor fiscale printre care și declaratia 100.

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a fost publicată o nouă versiune în data de 26 iulie 2018 pentru declaratia 100.

Ce presupune această actualizare? Declaratia 100 a avut o mică modificare în urma schimbării contului unic din 20470101XX în contul 5503XXXXXX.

Începând cu obligațiile pentru luna mai 2018, contribuabilii au la dispoziție noul formular pentru declaratia 100, ce are la bază cadrul legal OPANAF nr. 1.203/10.05.2018.

Istoric versiuni pentru declaratia 100:

  • declarația 100 versiune nouă valabilă cu luna ianuarie 2018 – click aici;
  • declarația 100 versiune nouă valabilă cu luna septembrie 2017 – click aici;
  • declarația 100 versiune nouă valabilă cu luna februarie 2017 – click aici.

Cum depunem declaratia 100?

Declaratia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă (PDF-ul inteligent) şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Declaratia 100 se v-a depune doar în format electronic pe site-ul e-guvernare.ro în secțiunea depunere declarații, utilizând un certificat digital calificat.

Această modalitate de depunere presupune achiziționarea unui certificat digital calificat de la unul din furnizorii din cadrul registrul furnizorilor de servicii de certificare.

Registrul furnizorilor de servicii de certificare:

Alfatrust Certification SA www.alfasign.ro
Centrul De Calcul SA – CertDigital www.certdigital.ro
Certsign SRL www.certsign.ro
Digisign SA www.digisign.ro
Trans Sped SRL www.transsped.ro

Declaratia 100 versiune noua 2018 valabilă cu luna mai 2018 – rectificativă

Pentru declaratia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, în cazul în care contribuabilul nu a cuprins toate impozitele sau a calculat în mod eronat obigațiile bugetare, se va depune declarația 710 rectificativă.

În cadrul aceluiași formular pdf-inteligent, contribuabilul are posibilitatea să bifeze opțiunea din colțul din dreapta sus, în chenar galben numit D710.

Declaratia 100 versiune noua 2018 valabilă cu luna mai 2018 – termen depunere

Termenul de depunere a declarației:

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 și 1.2 din instrucțiunile de completare;
– la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată menționate la pct. 1.3 din instrucțiunile de completare.

PENTRU A DESCĂRCA Declaratia 100 versiune noua 2018 valabilă cu luna mai 2018 (26.07.2018) – CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: OPANAF nr. 1.203/10.05.2018 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;

Instrucțiuni de completare a formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” – click aici;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

www.anaf.ro