Declaratia 100 versiune noua 2018 valabilă cu luna ianuarie 2018

Începând cu obligațiile pentru luna ianuarie 2018, contribuabilii au la dispoziție un nou formular pentru declaratia 100 versiune noua 2018, potrivit OPANAF nr. 3.781/22.12.2017.

Actualizarea PDF-ului inteligent, permite depunerea declarației pentru obligațiile bugetare începând cu luna ianuarie 2018, iar versiunea nouă a fost publicată pe site-ul ANAF în data de 01 februarie 2018.

Pentru ultima versiune a declarației 100 o puteți consulta aici

Istoric versiuni pentru declarația 100:

  • declarația 100 versiune nouă valabilă cu luna septembrie 2017 – click aici;
  • declarația 100 versiune nouă valabilă cu luna februarie 2017 – click aici.

Declaratia 100 versiune noua 2018 valabilă cu luna ianuarie 2018 – modificări la nivelul creanțelor fiscale

Potrivit OPANAF nr. 3.781/22.12.2017, a fost actualizat nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prin introducerea următoarelor creanțe fiscale:

  • impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală – cod creanță 611, în conformitate cu art. 72, alin. (1) și (3), art. 73, alin. (2) și (4) și art. 132 din Codul Fiscal;
  • impozitul pe veniturile din arendarea bunurilor agricole – cod creanță 619, în conformitate cu art. 84, alin. (8) și (9) și art. 132 din Codul Fiscal;
  • impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o PJ contribuabil, potrivit titlul II din Legea nr.227/2015, cu modif. și complet. ulterioare – cod creanță 622, în conformitate cu art. 125, alin. (8) și art. 132 din Codul Fiscal;
  • impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o PJ contribuabil, potrivit titlul III din Legea nr.227/2015, cu modif. și complet. ulterioare – cod creanță 623, în conformitate cu art. 125, alin. (9) și art. 132 din Codul Fiscal;
  • impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o PJ contribuabil, potrivit Legii nr.170/2016 – cod creanță 624, în conformitate cu art. 125, alin. (8^1) și art. 132 din Codul Fiscal;

Declaratia 100 versiune noua 2018 valabilă cu luna ianuarie 2018 – modificări la nivelul modului de depunere

Declaratia 100 versiune noua 2018 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă (PDF-ul inteligent) şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Declaratia 100 versiune noua 2018, se v-a depune doar în format electronic pe site-ul e-guvernare.ro în secțiunea depunere declarații, utilizând un certificat digital calificat.

Această modalitate de depunere presupune achiziționarea unui certificat digital calificat de la unul din furnizorii din cadrul registrul furnizorilor de servicii de certificare.

Registrul furnizorilor de servicii de certificare:

Alfatrust Certification SA www.alfasign.ro
Centrul De Calcul SA – CertDigital www.certdigital.ro
Certsign SRL www.certsign.ro
Digisign SA www.digisign.ro
Trans Sped SRL www.transsped.ro

Declaratia 100 versiune noua 2018 valabilă cu luna ianuarie 2018 – rectificativă

Pentru declaratia 100 versiune noua 2018 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, în cazul în care contribuabilul nu a cuprins toate impozitele sau a calculat în mod eronat obigațiile bugetare, se va depune declarația 710 rectificativă.

În cadrul aceluiași formular pdf-inteligent, contribuabilul are posibilitatea să bifeze opțiunea din colțul din dreapta sus, în chenar galben numit D710.

Declaratia 100 versiune noua 2018 valabilă cu luna ianuarie 2018 – termen depunere

Termenul de depunere a declarației 100:

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 și 1.2 din instrucțiunile de completare;
– la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată menționate la pct. 1.3 din instrucțiunile de completare.

PENTRU A DESCĂRCA DECLARATIA 100 VERSIUNE NOUA 2018 valabilă cu luna ianuarie 2018 (01.02.2018) – CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: OPANAF nr. 3.781/22.12.2017 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;

Instrucțiuni de completare a formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” – click aici;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

www.anaf.ro