Declarația 100 versiune nouă valabilă cu luna septembrie 2017

Începând cu obligațiile pentru luna septembrie 2017, contribuabilii au la dispoziție un nou formular pentru declarația 100 versiune nouă valabilă cu luna septembrie 2017.

Noua versiune a declarației 100, a fost făcută prin OPANAF 2935/11.10.2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Vechea versiune a declaratiei o regasiti aici.

Pentru versiunea actualizată a declarației 100 vă rugăm accesați aici

Declarația 100 versiune nouă valabilă cu luna septembrie 2017 – modificări la depunerii declarației

Concret, s-a introdus posibilitatea bifării rubricii numite «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală». Acest lucru, presupune faptul că în situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, va bifa această opțiune. Iar apoi, imediat va completa codul de identificare fiscală al succesorului, câmp ce permite completarea cu un număr maxim de 13 cifre.

Totodată, trebuie avut în vedere atunci când se completează secțiunea privind «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se va înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile aferente lunii septembrie 2017, cu
termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.

PENTRU A DESCĂRCA DECLARAȚIA 100 VERSIUNE NOUĂ valabilă cu luna septembrie 2017 (17.10.2017) – CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: Ordin nr. 2935/2017 din 11 octombrie 2017 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

www.anaf.ro


Declarația 100 versiune nouă
Declarația 100 versiune nouă