Noul cont unic pentru plățile către ANAF

Vă informăm că începând cu data de 01 iulie 2018 a apărut noul cont unic pentru plățile către ANAF.

Noul cont unic pentru plățile către ANAF este reglementat de apariția OPANAF nr. 1.613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale.

Concret, contribuabilii vor efectua toate plățile către ANAF respectiv plățile pentru Bugetul de Stat, Bugetul de asigurări sociale și de sănătate într-un singur cont.

Plățile se vor efectua pentru următoarele categorii de impozite și taxe:

1. impozitul pe salarii și pensii;
2. plățile anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit;
3. impozitul pe profit/plățile anticipate în contul impozitului pe profit;
4. impozitul pe dividende;
5. impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
6. impozitul specific;
7. impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice în asociere cu persoane juridice;
8. impozitul pe veniturile din proprietate intelectuală;
9. impozitul pe dividende (inclusiv obținute de nerezidenți), dobânzi;
10. impozitul pe veniturile din arendare;
11. impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
12. impozitul pe veniturile din premii;
13. impozitul pe veniturile din redevențe;
14. impozitul pe veniturile din activități sportive și de divertisment;
15. impozitul pe veniturile ce reprezintă remunerațiile nerezidenților în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei firme române;
16. impozitul pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente, din premii acordate acestora în România, jocuri de noroc, lichidarea unei persoane juridice române;
17. vărsămintele de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;
18. impozitul pe veniturile din jocuri de noroc; vărsămintele din profitul net al regiilor autonome;
19. impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident;
20. impozitul datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă;
21. contribuțiile sociale ale salariaților (plătite de angajatorii lor), inclusiv cea pentru condiții deosebite de muncă;
22. contribuțiile sociale datorate, de la caz la caz, de cei care realizează venituri din proprietate intelectuală/ în baza contractelor de activitate sportivă/ din arendare/ din asocierea cu persoane juridice;
23. contribuția de asigurări de sănătate suportată de pensionari pentru perioadele anterioare datei de 1 februarie.

Cont unic ANAF persoane fizice => CLICK AICI

Sumele plătite în contul unic se distribuie de organul fiscal pe fiecare buget sau fond prevede Ordinul ANAF nr. 1613/2018. Atunci când suma achitată nu acoperă toate obligațiile datorate la vreuna dintre cele trei categorii de mai sus, atunci distribuirea se va face în cadrul categoriei respective proporțional cu obligațiile datorate.

Observația 1: plățile pentru contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) se vor face într-un cont separat special destinat acestui tip de contribuție. Anterior, am discutat despre cod IBAN pentru plata contribuției asiguratorii de muncă. Pentru a consulta articolul și a afla noul cod IBAN pentru plata contribuției asiguratorii de muncă ⇒ click aici.

Observația 2: plățile pentru plata TVA-ului respectiv a dobânzii privind TVA-ul se vor achita de asemenea tot în cont separat. Pentru a consulta articolul și a afla noul cod IBAN pentru plata TVA ⇒ click aici.

Ordinul prevede faptul că sumele achitate în contul unic se distribuie de organul fiscal pe fiecare buget sau fond (pentru toate impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă, pentru toate celelalte obligații fiscale principale, respectiv pentru toate obligațiile fiscale accesorii), după caz, proporțional cu sumele datorate.

Totodată, eventualele plăți făcute de la 1 iulie în conturile unice 20.A.47.01.00 și 55.02 (conturile inițiale) se vor redirecționa către contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor respectivi.

Cum aflu noul cont unic pentru plățile către ANAF?

Pentru a putea afla noul cont unic pentru plățile către ANAF, avem două posibilități:

1) consultăm lista actualizată privind codurile IBAN valabile de la 01 ianuarie 2014 de pe site-ul ANAF-ului – CLICK AICI

În lista afișată, se va selecta trezoreria de care aparține contribuabilul. Cu ajutorul funcției search (ctrl+F de la tastatură), din formularul pdf afișat în pagina de internet se va căuta șirul de numere 5503. Pe ecran se va afișa contul numit: sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire.

2)descărcăm de pe site-ul ANAF din secțiunea programe utile: Ordin de plată/Foi de vărsământ (OPFV 2018), versiunea 1.3.3 publicată în data de 02.07.2018 – descarcă AICI

Această operațiune presupune instalarea în calculator a acestui program oferit de ANAF. În momentul completării OP/FV, se va alege trezoreria de care aparține contribuabilul. Apoi se va alege după caz tipul obligației de achitat. În cazul noului cont unic pentru plățile către ANAF denumit Bugetul de Stat, Bugetele Asig.Soc. și Fd.Spec., în curs de distribuire.

Notă: sperăm că informaţiile furnizate vă vor fi de folos, însă vă recomandăm ca la efectuarea plăților către ANAF să consultați lista actualizată de pe site-ul ANAF respectiv să aveți actualizat la zi programul OPFV 2018.

Sursa: www.anaf.ro

OPANAF nr. 1.613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale.