Declaratia 207 pentru anul 2017 – actualizare PDF inteligent

Vă informăm că în data de 28 decembrie 2017, pe site-ul ANAF, a fost publicată declaratia 207 pentru anul 2017.

Modificările pentru declaratia 207 pentru anul 2017, s-a efectuat în baza OPANAF nr. 3.726/ 19.12.2017 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Declaratia 207 pentru anul 2017 – modificări la nivelul formularului

S-a introdus posibilitatea bifării rubricii numite «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală». Acest lucru, presupune faptul că în situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, va bifa această opțiune. Iar apoi, va completa CIF-ul succesorului, câmp ce permite completarea cu un număr maxim de 13 cifre.

Atunci când se completează această secțiune, la rubrica «Cod de identificare fiscală» se va înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența, în cazul în care se va bifa opțiunea de mai sus precizată.

Cine depune declaratia 207 pentru anul 2017?

Declaratia 207, se depune și se completează anual, cu ajutorul programului de asistență (PDF-ul inteligent).

 Aceasta se completează și se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art. 224 alin. (1) din Codul Fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzute la art. 224 alin. (2) din Codul Fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;
→ De asemenea, declarația se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din
Codul Fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Anterior, am discutat pe larg în articolul privind înregistrarea persoanelor juridice nerezidente prin plătitorii de venit, articol pe care îl puteți accesați și ⇒ aici 

De asemenea, pe scurt am detaliat și în acest articol despre declarația 207 nerezidenți pentru anul 2017 ⇒ aici

Pentru a consulta categoriile de venit pentru care se depune declarația 207 nerezidenți – CLICK AICI

Cum depunem declaratia 207 pentru anul 2017?

Declaratia pentru anul 2017, se v-a depune doar în format electronic pe site-ul e-guvernare.ro în secțiunea depunere declarații, utilizând un certificat digital calificat.

Această modalitate de depunere presupune achiziționarea unui certificat digital calificat de la unul din furnizorii din cadrul registrul furnizorilor de servicii de certificare.

Termen depunere declaratia 207 pentru anul 2017

Termenul legal de depunere pentru declarației pentru anul 2017 este miercuri, 28 februarie 2018.

De asemenea, în cazul în care plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, situație în care va bifa „X” în căsuța prevăzută în acest sens.

PENTRU A DESCĂRCA declaratia 207 pentru anul 2017 versiune nouă PDF 28 decembrie 2017  – CLICK AICI 

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

OPANAF nr. 3.726/ 19.12.2017 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.695/2016 – pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;

www.anaf.ro