Înregistrarea persoanelor juridice nerezidente prin plătitorii de venit

Acest articol aduce în discuție o nouă problemă de actualitate ce ține de depunerea unui nou formular fiscal general precum și înregistrarea persoanelor juridice nerezidente prin plătitorii de venit.

Materialul informativ face referire la Formularul 207 – „Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți . Conform prevederilor OPANAF 3695/2016 – pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

La această dată, nu dispunem de foarte multe informații din care să ne dăm seama de o potențială problemă pe care o ridică acest formular.

Anterior, formularul 207 avea doar denumirea de „Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă / veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”. Aceasta se depunea doar în format fizic și nu avea un format standard de respectat.

Începând cu anul 2017, această declarație a fost numerotată cu referința „Formularul 207”. Urmând a se depune în format electronic sau pe suport de hârtie, în cadrul unui PDF inteligent regăsit în secțiunea Declarațiilor electronice de pe site-ul ANAF-ului. Se poate observa că acest formular oferă și posibilitatea depunerii unei declarații rectificative.

Formularul se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul Fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul Fiscal. Aceștia au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conf. Titlului VI din Codul Fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Declarația se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul Fiscal. Dar și pentru convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Termenul de depunere al formularului 207 este: până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Pentru anul 2016, termenul de depunere este 28 februarie 2017.

Sancțiuni nedepunere formularul 207  se sancționează contravențional astfel:
• de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari;
• de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

În Codul de Procedură Fiscală, la secțiunea de înregistrare fiscală, în cadrul art. 82, alin. (3) – „Prin excepție de la dispozițiile art. 18 alin. (1), pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. e), precum și pentru persoanele juridice nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit”.

Așadar, suntem de părere că articolul din Codul de Procedură Fiscală face referire la înregistrarea persoanelor juridice nerezidente prin plătitorii de venituri. În cazul persoanelor juridice nerezidente care obțin din România numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, înregistrarea fiscală se poate realiza în urma solicitării plătitorului de venit.

Trebuie avută în vedere o posibilă obligație a nerezidentului de a se înregistra fiscal printr-un cod de identificare fiscală emis de autoritatea competentă din România. Mențiunea este prevăzută și la Col. 3 din secțiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” din cadrul instrucțiunilor privind completarea formularului 207 – cod 14.13.01.13/v.n.

Informații cu privire la înregistrarea persoanelor juridice nerezidente prin plătitorii de venit

⇒ în cazul persoanelor fizice neredizente (care nu dețin CNP) se va depune formularul 030 ;

în cazul persoanelor juridice nerezidente se va depune formularul 015 .

Formularele se depun la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit. Pentru plătitorii de venit contribuabili mari/mijlocii vor depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul.

Organul fiscal eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declarației potrivit art. 87, alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală.

Vom reveni ulterior cu update-uri la acest material informativ cu privire la înregistrarea persoanelor juridice nerezidente prin plătitorii de venit. De îndată ce ANAF va publica PDF-ul inteligent al formularului 207 precum și noi comunicări cu privire la înregistrarea persoanelor juridice nerezidente prin plătitorii de venit .

Sursă: Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

OPANAF 3695/2016 – pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;

www.anaf.ro