Declarația 205 pentru anul 2020 – actualizare pdf inteligent

Având în vedere actualizarea pdf-ului inteligent pentru declarația 205 pentru anul 2020 în data de 17.02.2021, dorim să venim în sprijinul dvs. cu o serie de informații utile în ceea ce privește acestă declarație.

Vă reamintim că declarația 205 este stabilită prin OPANAF nr. 48/11.01.2019 (începând cu anul de raportare 2018). Concret, la această versiune s-au adus modificări asupra pdf-ului inteligent prin schimbarea termenului de depunere al declarației. De asemenea și corecția unor funcții de import, rezultând versiunea 4.0.0./17.02.2021.

Cine trebui să depună declarația 205 pentru anul 2020 ?

Potrivit instrucțiunilor, declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Codul fiscal, pentru următoarele tipuri de venituri:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
d) venituri din pensii;
e) venituri din premii;
f) venituri din jocuri de noroc;
g) venituri din alte surse.

Declarația se depune și de intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate pentru câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu excepția veniturilor neimpozabile, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Termen de depunere declarația 205 pentru anul 2020

Declarația 205 se completează și se depune anual până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Astfel, pentru anul de raportare 2020, termenul de depunere pentru declarația 205 este luni, 01 martie 2021 inclusiv, deoarece termenul inițial de 28 februarie este zi de nelucrătoare și se prelungește până la următoarea zi lucrătoare, conform Codului de Procedură Fiscală.

Observație: în cazul în care contribuabilul constată erori de completare/declarare a informațiilor înscrise în declarație, acesta poate depune declarația 205 rectificativă bifând căsuța corespunzătoare cu mențiunea „declarație rectificativă”. Declarația 205 rectificativă se va depune ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior.

Cum depunem declarația 205 pentru anul 2020 ?

Conform instrucțiunilor de completare privind declarația 205, acesta se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

PENTRU A DESCĂRCA DECLARAȚIA 205 PENTRU ANUL 2020 (17.02.2021) PDF – INTELIGENT– CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: www.anaf.ro;

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

OPANAF nr. 48/11.01.2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

Te-ar putea interesa și ce cotizații profesionale CECCAR pentru anul 2021 datorează experții contabili și ce norme anuale de venit pe anul 2021 aplică PFA-urile.