Află de când vom plăti amenda la jumătate în termen de 15 zile

Potrivit Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu aplicare începând cu data de 24 august 2018, persoanele care au fost amendate vor achita amenda la jumătate în termen de 15 zile. În prezent termenul este de 48 de ore de la data înmânării sau comunicării procesului verbal.

Prezentul act normativ modifică art. 16, alin. (1) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Amenda la jumătate în termen de 15 zile se poate achita începând cu 24 august 2018

Noua formă a articolului ce prevede faptul că amenda la jumătate în termen de 15 zile este următoarea:

„Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.”

Prin apariția acestui act normativ, s-a constituit un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenționale. Precum și faptul că se pot achita în orice localitate din țară fără a conta unde își are domiciliul posesorul amenzii.

Textul integral al Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale îl puteți consulta aici.

Sursă:  Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;

Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Citește mai mult despre noul cont unic pentru plățile către ANAF și ghid pentru case de marcat ANAF 2018.


amenda la jumătate în termen de 15 zile
Designed by Freepik