Pragurile valorice Intrastat 2019

În Ordinul INS nr. 1.667/04 decembrie 2018 privind pragurile valorice Intrastat 2019 pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2019.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.887/2017 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 939 din 28.11.2017.

Pragurile valorice Intrastat 2019

  • pentru expedieri intra-UE de bunuri – 900.000 lei;
  • pentru introduceri intra-UE de bunuri – 900.000 lei.

Cine depune declarația Intrastat?

⇒ operatorii economici care în cursul anului 2018 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale UE, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri respectiv introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită declarația Intrastat începând cu luna ianuarie 2019;

⇒ în cursul anului 2019 pot transmite declarația Intrastat şi alţi operatori economici, care realizează schimburi intra-UE de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile valorice Intrastat 2019. Operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţia Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2019 a expedierilor şi/sau a introducerilor intra-UE de bunuri depăşeşte pragurile valorice Intrastat 2019 stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri;

⇒ operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit declaraţia Intrastat pentru întregul an de referinţă.

Termen depunere declarația Intrastat

Termenul limită de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.

Te-ar putea interesa și articolul privind pragurile valorice Intrastat 2018.

Sursa: Ordinul INS nr. 1.667/04 decembrie 2018 privind pragurile valorice Intrastat 2019 pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2019;

www.intrastat.ro/index.php


Pragurile valorice Intrastat 2019
People vector created by iconicbestiary – www.freepik.com