Formularul 600 pentru anul 2017

Declaratia 600 pentru anul 2018 – ultima actualizare consulta aici

Având în vedere publicarea OPANAF nr.3696/27.12.2016 în Monitorul Oficial Partea I nr. 1069/30.12.2016, în cadrul acestui ordin s-au stabilit următoarele:

– procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, CASS și CAS;

– aprobarea modelului și conținutului referatului privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, CASS și CAS;

– aprobarea modelului, conținutului respectiv modalității de depunere și de gestionare a formularului 600 – Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

ANAF a fost publicat în data de 11 ianuarie 2017, PDF-ul inteligent pentru generarea formularului 600 – Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Cine depune formularul 600 pentru anul 2017 ?

Formularul 600 pentru anul 2017, se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente  prevăzute la art.148 alin.(1) și (2) din Codul Fiscal și care îndeplinesc următoarele condiții de mai jos.

Spre exemplu, venituri din activități independente pot fi:  venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, venituri din profesii liberale şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Condiții:

1) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;

2) venitul lunar estimat a se realiza depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

3) valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.

Observație: câştigul salarial mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 este de 2.681 lei. MFP a publicat în data de 23 ianuarie 2017, Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Astfel, conform art. 16, din prezentul proiect, câstigul salarial mediu brut pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Termenul de depunere formularul 600 pentru anul 2017

– până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale; (conform art. 148 alin. (5) din Codul Fiscal);

– în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal. (art. 148 alin. (6) din Codul Fiscal).

Cum depunem formularul 600 pentru anul 2017 ?

Conform instrucțiunilor de completare privind formularul 600 pentru anul 2017, acesta se depune:

–> prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

–> pe suport de hârtie, direct la registratura organului fiscal competent;

–> pe suport de hârtie, la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Cine NU depune formularul 600 pentru anul 2017 ?

–> persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;
–> persoanele care au calitatea de pensionari;
–> persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente impuse în sistem real care în anul precedent au realizat venituri sub plafonul minim de 35% din câştigul salarial mediu brut.

PENTRU A DESCĂRCA FORMULARUL 600 PENTRU ANUL 2017 – CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: www.anaf.ro;

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

OPANAF nr.3696/27.12.2016.