Despre sistemul de TVA la încasare…clarificări Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a lansat pe site-ul oficial mfinante.gov.ro un comunicat cu clarificări privind sistemul de TVA la încasare. Clarificările se referă atât la aplicarea sistemului de TVA la încasare precum și modificările legislative care au stat la baza acestuia.

În esență, Legea nr. 296/2020 a modificat anumite prevederi ale Codului Fiscal, astfel:

Intenția fiind ca, începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent și în anul în curs nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei să poată opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-au exercitat opțiunea.

Având în vedere cele menționate mai sus, ne-am lovit de faptul că nu a fost posibil începând cu 01 ianuarie 2021, să putem aplica prevederile legii, deoarece în Codul Fiscal încă există o serie de mențiuni care te trimit la vechiul plafon de 2.250.000 lei. De asemenea, obligația de notificare pentru aplicarea sistemului este în termenul de 25 ianuarie a fiecărui an.

Pentru a ne raporta corect la cadrul legislativ menționat în al doilea paragraf al articolului, Ministerul Finanțelor a revenit cu o serie de modificare asupra legii, astfel: apariția OUG nr. 13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.

De când se aplică noile modificări?

Concret, începând cu data de 01 martie 2021, toate persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent, precum și în anul în curs, nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei pot opta pentru sistemul de TVA la încasare. Această opțiune poate fi exercitată oricând în cursul anului.

Și un lucru foarte important, prin apariția OUG nr. 13/2021, a dus la apariția unei reguli speciale care permite continuarea aplicării sistemului de către persoanele impozabile care ar fi trebuit să fie radiate începând cu data de 01 martie 2021 din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în condițiile în care acestea ar fi devenit eligibile pentru aplicarea sistemului, potrivit noilor reguli, începând cu aceeași dată.

Observație: în viitor, suntem de părere că trebuie modificat și formularul 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Te-ar putea interesa și articolul ghid privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și află care este salariul mediu brut 2021.

Sursă: Ministerul Finanțelor – consultă Comunicatul de presă – Clarificări privind aplicarea sistemului TVA la încasare

sistemul de TVA la încasare

Sursă foto: pagina oficială facebook Ministerul Finanțelor