Declarația 394 pentru anul 2017: versiune nouă (08.05.2017)

Pe site-ul ANAF-ului în secțiunea declarații electronice, a fost publicată o nouă versiune pentru declarația 394 pentru anul 2017. Declarația 394 pentru anul 2017 se află la versiunea 4.0.1. și a fost publicată pe data de 08 mai 2017.

Vă reamintim că această variantă a PDF-ului inteligent pentru declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform  OPANAF nr. 2264/2016  este utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2017.

Începând cu luna aprilie, versiunea 4.0.1. pentru declarația 394 pentru anul 2017 permite completarea unui număr de 20 de caractere în cartușele aferente plajei de facturi emise din secțiunea I.Alte informații, punctul 2.

Atenție: vă reamintim faptul că declarația 394 pentru anul 2017 se depune și pe zero. Chiar dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației.

Termenul de depunere: până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În funcție de perioada fiscală declarată în decontul de TVA (D300). Pentru mai multe informații referitoare la decontul de TVA click aici.

PENTRU A DESCĂRCA DECLARAȚIA 394 pentru anul 2017 VERSIUNE NOUĂ (08 mai 2017) – CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

www.anaf.ro

OPANAF nr. 2264/2016 – pentru modificarea OPANAF nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.