Declarația 300 Decont TVA modificări 2017

În urma publicării în Monitorul Oficial nr. 94/01 februarie 2017, a OPANAF nr. 591/27 ianuarie 2017, s-a aprobat modelul și conținutul pentru Declarația 300 Decont TVA modificări 2017.

Modelul și conținutul formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” în varianta impusă de OPANAF nr. 591/27 ianuarie 2017, se va face pentru obligațiile fiscale valabile începând cu 01 ianuarie 2017.

Aspecte privind declarația 300 decont TVA modificări 2017

Pe scurt, vom prezenta principalele modificări aduse noului formular 300, și anume:

  • s-a introdus rândul 26: Compensația în cotă forfetară pentru achiziții de produse și servicii agricole de la furnizori care aplică regimul special pentru agricultori. La acest rând, se vor înscrie sumele reprezentând compensația în cotă forfetară achitată agricultorului pentru astfel de achiziții. Vă reamintim că procentul pentru anul 2017 este 1% și se aplică asupra prețului/tarifului, exclusiv taxa, aferent livrărilor de produse agricole și prestărilor de servicii agricole, efectuate de un agricultor.
  • s-a introdus rândul 27: Regularizări privind compensația în cotă forfetară. La acest rând se înscriu sumele rezultate din corectarea compensației în cotă forfetară achitată agricultorului pentru achiziții de produse și servicii agricole de la furnizori care aplică regimul special pentru agricultori.
  • s-a introdus o nouă secțiune Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul Fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat.

Ce sume nu se înscriu în declarația 300 decont TVA

  • TVA-ul din facturile de executare silită, emise de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse regimului executării silie;
  • taxa cumulată de plată pentru care a fost aprobată înlesnirea la plată;
  • taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit legii insolvenței;
  • soldul sumei negative de taxă, înscris în decontul aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței.

Excepții termen declarare formularul 300

La art. 155 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, s-a introdus prevederea potrivit căreia în situația în care termenul de raportare se împlinește la 25 decembrie, declarația 300 decont TVA se va depune la organul fiscal competent până la data de 21 decembrie inclusiv.

În situația în care, data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, formularul se va depune până în ultima zi lucrătoare anterioare datei de 21 decembrie.

PENTRU A DESCĂRCA declarația 300 decont TVA modificări 2017 versiune nouă (31 ianuarie 2017) – CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

OPANAF nr. 591/27 ianuarie 2017 – pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

www.anaf.ro

www.finantearges.ro – Comunicat privind Declarația 300 Decont TVA – modificări 2017