Declarația 207 pentru anul 2016 – PDF inteligent 01 februrarie 2017

Revenim asupra discuției rămase deschise privind înregistrarea persoanelor juridice nerezidente prin plătitorii de venit, detaliile suplimentare abordate în articolul inițial le regăsiți aici.

A fost publicat pe site-ul ANAF, Formularul 207 – „Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți . Potrivit OPANAF 3695/2016 – pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice. Formularul este organizat sub forma unui PDF ce permite cu ușurință introducerea câmpurilor necesare a se completa.

În urma publicării PDF-ului, una din informațiile noi solicitate este înscrierea codului de înregistrare fiscală al nerezidentului (CF/CNP/NIF din România).

Implicit, această informație va trebui validată în declarație. Presupune faptul că nerezidenții pentru care s-a calculat impozit ori pentru care s-a aplicat o scutire a venitului să fi fost în prealabil înregistrați fiscal.

Notă: informații referitoare privind procedura de înregistrarea persoanelor juridice nerezidente prin plătitorii de venit o regăsiți aici.

Având în vedere obligativitatea completării câmpului cu CF/CNP/NIF din România, vă atragem atenția că vă puteți regăsi în imposibilitatea depunerii formularului fără o validarea în prealabil a acestuia.

Termenul legal de depunere pentru declarația 207 pentru anul 2016 este 28 februarie 2017.

Vă atragem atenția că nedepunerea declarațiilor informative se sancționează contravențional astfel:

  • de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și
  • de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Ca și în cazul altor declarații informative, sancțiunea prevăzută de lege este strict pentru nedepunere, nu și pentru declarare incorectă/incompletă (declarația 207 pentru anul 2016 este prevăzută cu bifă pentru rectificativă).

PENTRU A DESCĂRCA DECLARAȚIA 207 PENTRU ANUL 2016 – CLICK AICI 

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat.

Sursă: OPANAF 3695/2016 – pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

www.anaf.ro