Declarația 112 versiune nouă ANAF luna ianuarie 2019

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicată Declarația 112 versiune nouă ANAF luna ianuarie 2019.

Noua versiune a PDF-ului inteligent pentru declarația 112  – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr. 611/2019, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 138/2019 şi al ministrului sănătăţii nr. 127/2019, valabil începand cu luna ianuarie 2019.

Pentru versiunea actualizată a declarației 112 ⇒ click aici

Modificările ce au dus la apariția unei noi actualizări a PDF-ului inteligent pentru declarația 112 versiune nouă ANAF luna ianuarie 2019, sunt următoarele:

  • s-au introdus obligativitatea declarării a cifrei de afaceri cumulată de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare; a cifrei de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare precum și ponderea veniturilor realizate din activitatea de construcții în totalul cifrei de afaceri. Menționăm că aceste secțiuni se vor completa doar pentru contribuabilii ce au CAEN legat de activitatea de construcții;
  • de asemenea, opțiunea de a alege dacă contribuabilul îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților din sectorul construcțiilor (D/N);
  • s-a modificat modul de calcul pentru CAM (Contribuția asiguratorie pentru muncă) pentru cei care beneficiază de facilitatea din sectorul construcțiilor prin reducerea cotei de la 2,25% la 0,3375%.
  • în cadrul secțiunii F privind impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare din declarația 112 versiune nouă ANAF luna ianuarie 2019 poziția cu suma scutită pentru angajații din sectorul construcțiilor.

Recapitulare: Declarația 112 versiune nouă ANAF luna ianuarie 2019 s-a modificat semnificativ pentru contribuabilii a căror activitate o implică construcțiile iar art. 60 alin. 5 din Codul Fiscal menționează că: 5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind:

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 – Extracția pietrișului și nisipului;

711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;

d) scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.

Pentru a descărca Declarația 112 versiune nouă ANAF luna ianuarie 2019 (22.02.2019) – CLICK AICI 

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr. 611/2019, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 138/2019 şi al ministrului sănătăţii nr. 127/2019 – click aici;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

www.anaf.ro

Te-ar putea interesa și articolul privind cod IBAN pentru plata contribuției asiguratorii de muncă și noul cont unic pentru plățile către ANAF.


Declarația 112 versiune nouă ANAF luna ianuarie 2019
Declarația 112 versiune nouă ANAF luna ianuarie 2019