Declarația 112 versiune nouă ANAF luna aprilie 2019

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicată Declarația 112 versiune nouă ANAF luna aprilie 2019.

Noua versiune a PDF-ului inteligent pentru declarația 112  – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr. 611/2019, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 138/2019 şi al ministrului sănătăţii nr. 127/2019, valabil începand cu luna aprilie 2019.

Pentru versiunea actualizată declarația 112 versiune nouă ANAF luna aprilie 2019 ⇒ click aici

Modificările ce au dus la apariția unei noi actualizări a PDF-ului inteligent pentru declarația 112 versiune nouă ANAF luna aprilie 2019, sunt următoarele:

  • s-a introdus o nouă poziție în declarație pentru acei membrii cooperatori, salariați în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
  • s-a introdus obligația de plată a CAS asupra remunerațiilor încasate de zilieri;
  • s-a modificat și se va completa ”Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități non-profit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit”;
  • s-a introdus o nouă poziție în declarație pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care sunt scutite de la plata impozitului, conform art. 60 pct. 1-4 din Codului Fiscal;
  • s-a introdus un nou tip de asigurat numit „persoane fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de tip internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internship-ul, cu modificarile ulterioare”.

Actualizarea PDF-ului inteligent, se află la versiunea 7.2.1., cu actualizare în data de 30 mai 2019.

Pentru a descărca Declarația 112 versiune nouă ANAF luna aprilie 2019 (30.05.2019) – CLICK AICI 

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr. 611/2019, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 138/2019 şi al ministrului sănătăţii nr. 127/2019;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

www.anaf.ro

Te-ar putea interesa și articolul privind Registrul entităților/unităților de cult ANAF și Revisal versiune nouă 6.0.7. începând cu 01 iunie 2019.