Declaratia 094 online formular pdf inteligent

Dorim să vă informăm că în data de 20 ianuarie 2021 a fost publicată pe site-ul ANAF-ului declaratia 094 online formular pdf inteligent.  Declaratia 094 privind cifra de afaceri, se depune în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Atenție: Persoanele impozabile care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro (echivalent în lei), trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de
25 ianuarie inclusiv, formularul (094) „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în domeniul TVA (titlul VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare).
De asemenea, nu au această obligație persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310.

Oservație: declaratia 094 se depune și de către persoanele impozabile care au utilizat luna ca perioadă fiscală întrucât au efectuat în anul 2019 sau în anii anteriori achiziții intracomunitare de bunuri și care revin la utilizarea trimestrului, pentru că în anul 2020 nu au efectuat nicio achiziție intracomunitară de bunuri, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul
de 100.000 euro.

Cum depunem declaratia 094 online formular pdf inteligent? 

Declaratia 094, se poate depune și în format electronic pe site-ul e-guvernare.ro în secțiunea depunere declarații, utilizând un certificat digital calificat.

Această modalitate de depunere necesită achiziționarea acestui certificat  de la unul din furnizorii din cadrul registrul furnizorilor de servicii de certificare.

Se poate depune și fizic la ghișeul ANAF în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, la registratură ori prin poştă prin scrisoare recomandată.

Pentru a descărca declaratia 094 pdf inteligent începând cu 20.01.2021  – CLICK AICI 

Îți recomandăm să citești și articolul cu Declarația 092 pdf inteligent ce trebuie să știi pentru a-l depune corect online și informații conținute de ghid ANAF privind întocmirea și utilizarea principalelor documente financiar – contabile.

Sursa: www.anaf.ro