Declarația 092 pdf inteligent ce trebuie să știi pentru a-l depune corect online

Vă informăm că pe site-ul ANAF a fost publicată declarația 092 pdf inteligent care a fost aprobată prin OPANAF 169/2019, numită și declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

Cine depune declarația 092?

Obligația depunerii declarației 092 revine contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă (AIC) în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Observație: Atenție, NU se iau în considerare achizițiile de servicii. Dacă societatea efectuează o achiziție de servicii, perioada fiscală rămâne tot trimestru.

Care este termenul de depunere pentru declarația 092 pdf inteligent?

Potrivit OPANAF 169/2019, termenul de depunere pentru declarația 092 este de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare de bunuri care generează această obligaţie.

Cum depunem declarația 092 pdf inteligent? 

Declarația 092, se poate depune în format electronic pe site-ul e-guvernare.ro în secțiunea depunere declarații, utilizând un certificat digital calificat.

Această modalitate de depunere necesită achiziționarea acestui certificat  de la unul din furnizorii din cadrul registrul furnizorilor de servicii de certificare.

Se poate depune și fizic la ghișeul ANAF în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, la registratură ori prin poştă prin scrisoare recomandată.

Pentru a descărca declarația 092 pdf inteligent începând cu 10.12.2020  – CLICK AICI 

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Îți recomandăm să citești și articolul cu sistemul de cotizații CECCAR pentru anul 2020 și informații conținute de ghid ANAF privind întocmirea și utilizarea principalelor documente financiar – contabile.

Sursa: www.anaf.ro

Declarația 092 pdf inteligent