Cursul de schimb BNR la 31.12.2019

Având în vedere că data de 31.12.2019 a fost zi bancară, cursul de schimb BNR la 31.12.2019 este cel publicat pentru această dată. Mai jos, regăsiți cursurile de schimb valutare la 31.12.2019, pentru principalele valute utilizate:

  • Curs EUR la 31.12.2019 => 4,7793 lei;
  • Curs USD la 31.12.2019 => 4,2608 lei;
  • Curs GBP la 31.12.2019 => 5,6088 lei.

Utilizare pentru cursul de schimb BNR la 31.12.2019 – pentru valuta Euro

  • evaluarea în bilanț a creanțelor, datoriilor și disponibilităților în valută utilizând cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercițiului financiar (pct. 89, alin. (2) respectiv pct. 90, alin. (2) din OMFP nr. 1802/2014);
  • stabilirea cifrei de afaceri pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilorcifra de afaceri sub 1.000.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent – la 31.12.2019 a fost de 4,7793 lei prin urmare plafonul este 4.779.300 lei (art. 47, lit. (c) din Codul Fiscal);
  • stabilirea perioadei fiscale pentru TVAcifra de afaceri > 100.000 euro/an => TVA lunar (perioadă fiscală lună calendaristică) respectiv cifra de afaceri <  100.000 euro/an => TVA trimestrial (perioadă fiscală trimestrul calendaristic) valoarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2019 respectiv 4,7785 lei -publicat în data de 30.12.2019) prin urmare plafonul pentru anul 2020 este de 477.850 lei (art. 322, alin. (2) + norme din Codul Fiscal);
  • stabilirea perioadei fiscale pentru plătitorii de salarii: plătitor de impozit pe salarii care în anul anterior a înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un nr. mediu de până la 3 salariați exclusiv => D112 trimestrial și microîntreprindere care au avut un nr. mediu de până la 3 salariați exclusiv => D112 trimestrial (art. 80, alin. (2), lit. (b) și (c) din Codul Fiscal);
  • trecerea de la norma de venit la impunerea în sistem real: contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal, în valoare de 4,7452 lei/euro. Astfel, plafonul este în valoare de 474.520 lei (art. 69, alin. (9) din Codul Fiscal).

Te-ar putea interesa și un istoric pentru cursul de schimb BNR la 31.12.2017 și pentru cursul de schimb BNR la 31.12.2018.

Sursă: www.bnr.ro – Banca Națională a României;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare;

www.anaf.ro


Cursul de schimb BNR la 31.12.2019

Business vector created by vectorpouch – www.freepik.com