Cursul de schimb BNR la 31.12.2017

Având în vedere că data de 31.12.2017 a fost zi nebancară, cursul de schimb BNR la 31.12.2017 este cel publicat în data de 29.12.2017. Mai jos, regăsiți cursurile de schimb valutare la 31.12.2017, pentru principalele valute utilizate:

  • Curs EUR la 31.12.2017 => 4,6597 lei;
  • Curs USD la 31.12.2017 => 3,8915 lei;
  • Curs GBP la 31.12.2017 => 5,2530 lei.

Utilizare pentru cursul de schimb BNR la 31.12.2017 – pentru valuta Euro

  • evaluarea în bilanț a creanțelor, datoriilor și disponibilităților în valută utilizând cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercițiului financiar (pct. 89, alin. (2) respectiv pct. 90, alin. (2) din OMFP nr. 1802/2014);
  • stabilirea cifrei de afaceri pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor: cifra de afaceri sub 1.000.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2017 a fost de 4,6597 lei prin urmare plafonul este 4.659.700 lei (art. 47, lit. (c) din Codul Fiscal);
  • stabilirea perioadei fiscale pentru TVA: cifra de afaceri > 100.000 euro/an => TVA lunar (perioadă fiscală lună calendaristică) respectiv cifra de afaceri <  100.000 euro/an => TVA trimestrial (perioadă fiscală trimestrul calendaristic) (art. 322, alin. (2) + norme din Codul Fiscal);
  • stabilirea perioadei fiscale pentru plătitorii de salarii: plătitor de impozit pe salarii care în anul anterior a înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și a avut un nr. mediu de până la 3 salariați exclusiv => D112 trimestrial și microîntreprindere care a avut un nr. mediu de până la 3 salariați exclusiv => D112 trimestrial (art. 80, alin. (2), lit. (b) și (c) din Codul Fiscal);
  • trecerea de la norma de venit la impunerea în sistem real: contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal, în valoare de 4,5681 lei. Astfel, plafonul este în valoare de 456.810 lei (art. 69, alin. (9) din Codul Fiscal).

Sursă: www.bnr.ro

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare;

www.anaf.ro