Oficial: comercianții sunt obligați să accepte plata cu cardul începând cu 01 ianuarie 2017

Potrivit unui nou act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, începând cu 01 ianuarie 2017comercianții cu amănuntul a căror cifră de afaceri mai mare de 10.000 eurosunt obligați să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit cât și cele de credit. Aceștia riscă amenzi cuprinse între 5.000 lei și 7.500 lei în cazul în care nu vor respecta prevederile intrate recent în vigoare.

În acest sens, prevederile Legii nr. 209/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 913 din 14 noiembrie 2016 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Prin acestă lege s-au identificat categoriile de operatori economici obligați la acceptarea încasărilor și prin intermediul cardurilor de debit respectiv credit.

În actul citat, art. 1 alin. (1): „Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit”. Putem distinge acum, că începand cu anul 2017, pentru autorități a devenit obligatorie încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor etc. Si prin intermediul cardurilor de debit/credit, inițial această modalitate de plată fiind opțională pentru autorități/instituții publice.

În condițiile art. 1 alin. (3) din aceeași lege: „Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit și cardurile de credit”, se precizează atât aspecte legate de cifra de afaceri a firmelor cât și tipul de activitate derulat. De asemenea, tipul de activitate este definit în cadrul O.U.G. nr .99/2000 privind Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, definind termenul de „comerț cu amănuntul” ca fiind „activitatea desfășurată de comercianții care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora”, potrivit art. 4.

Spre exemplu, putem distinge comercianți ce au ca obiect de activitate vânzarea de produse către populație. Magazine en-detail; supermarket-uri, benzinării, farmacii etc., cu condiția ca cifra de afaceri anuală să fie mai mare de 10.000 euro.

Prezenta lege se adresează și băncilor, astfel potrivit art. 2 alin. (1): „Băncile acceptante de carduri au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a comercianţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceştia”.

Deținătorii de carduri pot retrage numerar de la unii comercianţi cu POS-uri

Totodată, potrivit noii reglementări, comercianții trebuie să aibă în vedere și unele aspectele referitoare la serviciul privind acordarea avansurilor în numerar utilizatorilor de carduri, acestea sunt menționate la art. 1 alin (4) – (7): „(4) Instituțiile emitente și acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziția de bunuri și/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.

(5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) și (3) oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante și pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acestea afișează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului.

(6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidențiază distinct pe bonul fiscal și nu poate depăși suma de 200 de lei. Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părți. Comercianții pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat.

(7) În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziția comercianților acceptanți de cârduri, prevăzuți la alin. (5), nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă”.

Sancțiuni pentru operatorii economici care nu respectă prevederile legii

Legea nr.209/2016 stabilește amenzi importante pentru operatorii economici care nu vor respecta pervederile intrare în vigoare la 01 ianuarie 2017. O parte din acestea au fost transpuse în tabelul de mai jos după cum urmează, potrivit art. 3 alin (1) – (2):

Baza legală:  – Legea nr. 209/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

–  Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.