Impozit pe veniturile microîntreprinderilor: ce trebuie să știi pentru începutul anului 2017

ATENȚIE: începând cu luna ianuarie 2017 au apărut noi modificări asupra Titlului III – Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015), și anume:

 ⇒  O.U.G. nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar – fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 977/06.12.2016;
⇒  O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 16/06.01.2017.

Modificările asupra Titlului III – Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din Codul Fiscal, constau în următoarele aspecte:

  • pentru contribuabilii persoane juridice române nou – înființate care la momentul înregistrării în Registrul Comerțului optează pentru sistemul de impunere – impozit pe profit, valoarea minimă a capitalului social subscris se reduce de la 25.000 euro la 45.000 lei potrivit Art. 48 alin. (5) din Codul Fiscal;
  • pentru contribuabilii persoane juridice române nou – înființate care au aplicat prevederile anterioare privind capitalul social subscris de 25.000 euro, clauza se consideră îndeplinită și atunci când capitalul social al societății scade până la nivelul sumei de 45.000 lei, potrivit Art. 48 alin. (5^1) din Codul Fiscal;
  • pentru contribuabilii persoane juridice române existente care au deja un capital social subscris de cel puțin 45.000 lei, aceștia pot alege să aplice ca sistem de impunere – impozit pe profit începând cu data de 01 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această clauză este îndeplinită de contribuabil. Această opțiune aleasă, este una definitivă, cu condiția ca aceștia să își mențină valoarea capitalului social pentru întreaga perioadă existentă a contribuabilului.  Scoaterea din evidență a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul optării de către persoanele juridice, se comunică organelor fiscale competente în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. În ceea ce privește calculul și plata impozitului pe profit, trebuie să ținem cont de veniturile și cheltuielile realizate de persoana juridică începând cu trimestrul respectiv; conform Art. 48 alin. (5^2) din Codul Fiscal;
Când o persoană juridică română este microîntreprindere începând cu data de 01 ianuarie 2017?

Doar atunci când îndeplinește cumulativ următoarele condiții enumerate mai jos, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, conform Art. 47 din Codul Fiscal:

– a realizat venituri, altele decât cele obținute din desfășurarea activităților, prevăzute la Art. 48 alin. (6), spre exemplu, nu intră sub incidența impozitului pe venitul microîntreprinderilor: venituri din activități bancare; din domeniul asigurărilor și reasigurărilor; din domeniul jocurilor de noroc respectiv activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale;

– a realizat venituri, altele decât cele obținute din activitatea de consultanță și management, în proporție de 80% din veniturile totale;

– a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb fiind cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru 31.12.2016, cursul de schimb pentru euro fiind 4,5411 lei, prin urmare plafonul este de 2.270.550 lei;

– capitalul social al persoanei juridice române este deținut de persoane, altele decât Statul și unitățile administrativ – teritoriale;

– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în Registrul Comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

ATENȚIE: având în vedere condițiile prevăzute la Art. 47, pentru anul 2017, contribuabilii care la data de 31.12.2016 aveau ca vector fiscal – impozit pe profit și au îndeplinit condițiile mai sus menționate, aceștia sunt obligați la plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor începând cu data de 01.02.2017. Termenul de comunicare către organele fiscale competente este de 31.03.2017 inclusiv, prin formularul 010 de mențiuni. În plus, acești contribuabili vor depune D101 – declarația privind impozitul pe profit pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 ianuarie 2017.

Cotele de impozitare ale plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor:

Cotele de impozitare sunt potrivit Art. 51 alin. (1) din Codul Fiscal:

⇒  1% – pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;

⇒  3% – pentru microîntreprinderile care nu au salariați.


Sursă: – Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

– O.U.G. nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar – fiscal;

– O.U.G. nr. 3/2017  pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

www.finantearges.ro – Comunicat din data de 12.01.2017 – „În atenția contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor”.