HG nr. 905/2017 – privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

În Monitorul Oficial nr. 1005/19.12.2017 Partea I, a fost publicată HG nr. 905/2017 – privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Publicarea hotărârii HG nr. 905/2017 – privind registrul general de evidenţă a salariaţilor stabilește noua metodologie de înființare a registrului de evidență a salariaților și abrogă HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Principalele modificări aduse pentru HG nr. 905/2017 – privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

  • în cazul angajatorilor care au încheiat un contract externalizat cu un prestator de servicii privind întocmirea și gestionarea Revisalului, au obligația de a notifica ITM-ul în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii (art. 2, alin. (8));
  • modificarea termenelor privind transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă privind suspendarea. Suspendarea se va transmite cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;
  • s-au eliminat toate prevederile referitoare la registrul public;
  • s-au eliminat termenul de registrul privat respectiv de registru public, iar noțiunile au fost înlocuite cu termenul de „registru”;
  • s-a introdus termenul de 15 zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul angajaților care doresc să li se elibereze copii privind documentele existente în dosarul personal;
  • obligația de raportare a indemnizațiilor și a altor adaosuri prevăzute în contractele de muncă (atât în cele individuale cât și în cele colective);
  • obligația de raportare a sporurilor prevăzute în contractele colective de muncă (anterior se raportau doar cele prevăzute în contractele individuale de muncă);
  • în cazul încetării activității unui salariati, angajatorilor li s-a introdus obligativitatea emiterii extrasului din registru datat şi certificat pentru conformitate;
  • dacă angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita ITM-ului eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. ITM-ul în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării;

Termen Revisal privind salariul minim în anul 2018

Potrivit art. 13, alin. (2), modificarea salariului minim în anul 2018 precum și orice modificare a acestuia începând cu 01 ianuarie 2018, conform OUG nr. 79/2017, se va transmite în Revisal până cel târziu 31 martie 2018 inclusiv.

Descarcă HG nr. 905/2017 – privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

Sursă:

HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, publicată în Monitorul Oficial nr.372 din 27 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, actualizată august 2017;

HG nr. 905/2017 – privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

Monitorul Oficial nr. 1005/19.12.2017 Partea I


HG nr. 905/2017 - privind registrul general de evidenţă a salariaţilor