Deschidere punct de lucru – sediu secundar

Dorim pe această cale, să venim în sprijinul dvs. cu informații referitoare la deschidere punct de lucru – sediu secundar, așa cum prevede legislația în vigoare precum și situațiile cu care ne-am confruntat.

Definiție punct de lucru – sediu secundar (art. 85, alin. 3 și 4 din Codul de Procedură Fiscală)

=> prin sediu secundar se înțelege un loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea contribuabilului/plătitorului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit și altele asemenea;

=> prin sediu secundar se înțelege și un șantier de construcții, un proiect de construcție, ansamblu sau montaj ori activități de supervizare legate de acestea, numai dacă șantierul, proiectul sau activitățile durează mai mult de 6 luni. Sunt sedii secundare sediile permanente definite potrivit Codului Fiscal.

Deschidere punct de lucru - sediu secundar

Designed by Freepik

Deschidere punct de lucru – sediu secundar la Registrul Comerțului

Pentru a putea deschide un punct de lucru/sediu secundar, acesta trebuie autorizat în primul rând la Registrul Comerțului. Autorizarea punctului de lucru, se face atât la momentul înființării unei persoane juridice cât și ca mențiune ulterior înființării acesteia. Trebuie avută în vedere și stabilirea codurile CAEN pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru.

Înființarea se poate face în baza următoarelor documente de mai jos:

  • prin act constitutiv (în acest caz este necesară dovada punctului de lucru – sediului secundar. Precum: contract de comodat, contract de închiriere, contract de proprietate, contract cu beneficiarul în cazul șantierelor);
  • prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor/Acționarilor (de asemenea, însoțită de dovada spațiului pentru punctul de lucru).

Declarare punct de lucru – sediu secundar la ANAF

Potrivit art. 85, alin. 1 din Codul de Procedură Fiscală, contribuabilul are obligaţia de a declara organului fiscal central, înfiinţarea de sedii secundare, [su_highlight]în termen de 30 de zile[/su_highlight] de la:

a) data înregistrării/menţionării acestora la registrul comerţului sau în alte registre în care a fost înregistrată entitatea care le-a înfiinţat;
b) data actului de înfiinţare, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a).

Contribuabilul cu domiciliul fiscal în România are obligația de a declara, în termen de 30 de zile, înființarea de filiale și sedii secundare în străinătate (art.  85, alin. 2 din Codul de Procedură Fiscală).

  • pentru punctele de lucru sub 5 salariați – se va depune declarația 061 împreună cu o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a contribuabilului de care aparține sediul secundar sau filiala, precum și de copii ale documentelor doveditoare ale informațiilor înscrise în aceasta. Declarația se va depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care înființează punctul de lucru.
  • pentru punctele de lucru cu 5 sau mai mulți salariați – se va depune declarația 060 împreună cu o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a contribuabilului de care aparține sediul secundar sau filiala, precum și de copii ale documentelor doveditoare ale informațiilor înscrise în aceasta. Declarația se va depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.
061 Declarație privind sediile secundare (OPANAF 3698/2015) – descarcă aici
060 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (OPANAF 3698/2015) – descarcă aici

Observație: Contribuabilii care au 5 sau mai mulți salariați la punctul de lucru,  au obligația să solicite înregistrarea fiscală a entităților respective, ca plătitoare de impozit pe veniturile din salarii sau asimilate salariilor (conform art.32, alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.85, alin.(5) din Codul de Procedură Fiscală). În acest sens, pentru punctul de lucru declarat contribuabilul va primi un cod de identificare fiscală pe care va declara impozitul pe salarii în declarația 112 – ultima versiune o regăsiți aici precum și plata impozitului se va face tot pe acest cod de identificare fiscală.

Notă: Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiilor să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimelor versiuni a formularelor.

Sursă: Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

OPANAF 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii
fiscale care formează vectorul fiscal.