Depunere declaratii on-line mediu AFM

În articolul de mai jos venim în sprijinul dvs., cu modalitatea ce implică depunere declaratii on-line mediu AFM . Concret, Administrația Fondului pentru Mediu a pus la dispoziția contribuabililor persoane fizice sau juridice, o aplicație creată în acest sens, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul AFM pentru a depune declaratiile lunare/anuale. Vă informăm că începând cu 01 ianuarie 2020, contribuabilii persoane fizice sau juridice, sunt obligați să utilizeze această aplicație pentru Depunere declaratii on-line mediu AFM.

Unde pot accesa aplicația pentru depunere declaratii on-line mediu AFM

Aplicația pentru depunere declaratii on-line mediu AFM, se va accesa linkul de mai jos:

Depunere declaratii on-line mediu AFMCLICK AICI

Cum creez cont pentru aplicația pentru depunere declaratii on-line mediu AFM

Pentru a vă putea creea cont în cadrul aplicației, există 2 posibilități:
  1. Accesul cu utilizator/parolă, butonul din cadrul aplicației „Intră în cont – Utilizator/Parolă” – pentru acest tip de cont este necesară depunerea unei solicitări scrise la sediul AFM, solicitare făcută de către reprezentantul legal al contribuabilului. Pentru a descărca solicitarea click aici. În urma solicitării depuse, AFM generează un user și o parolă pentru contribuabil. Acestea vor fi comunicate contribuabilului prin poștă, cu confirmare de primire. Observație: potrivit ghidului, utilizatorii autentificați în sistem folosind conturi utilizator/parolă au permisiuni restrânse de acces în sistem. Adică nu vor putea depune declaratii la AFM și nu vor putea emite/modifica alte tipuri de documente sau informații.
  2. Accesul cu certificat digital, selectați butonul din cadrul aplicației „Intră în cont – Certificat digital”. Pentru acest tip de cont este necesar deținerea unui certificat digital. Declarația se poate depune în această situație de către reprezentantul legal sau o persoană împuternicită. În situația în care declarațiile se depun de către reprezentantul legal este necesar un certificat constator în formă lungă ONRC. În cazul în care declarațiile se depun de către persoana împuternicită este necesară o declarație notarială. Aceasta trebuie să cuprindă o serie de elemente precum: – date de identificare ale contribuabilului; – date de identificare ale reprezentantului legal; – date de identificare ale persoanei împuternicite; – adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declarațiilor privind obligațiile la AFM; – acordul privind primirea de informări prin poșta electronică e-mail, – acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciului „Depunere declaratii online”. – se va menționa obligatoriu faptul că persoana este împuternicită pentru utilizarea serviciului „Depunere declaratii online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu.
Înrolarea se va realiza prin completarea on-line a formularului din cadrul aplicației de pe site accesând butonul „Nu ai cont?” unde va fi necesară completarea unor serii de informații și se vor încărca documentele în format .pdf după caz: certificatul constatator ONRC sau declarația notarială scanată. În urma completării tuturor informațiilor solicitate, se va descărca cererea de înrolare respectiv accesați opțiunea „Descarcă cerere – document semnat electronic”. Veți obține un fișier pdf ce va trebui semnat electronic și apoi trebuie încărcat în aplicație accesând opțiunea „Încarcă cerere de înrolare semnată electronic”. Observație: pentru aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată comunică AFM prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau depune direct la sediul AFM declarația notarială în original. Dacă sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, AFM aprobă cererea de înrolare. AFM comunică un mesaj electronic de confirmare la adresa de e-mail indicată în cerere. Dacă contribuabilul nu a furnizat o adresă de e-mail, este necesar ca acesta să se prezinte personal, cu un act de identitate în original, la AFM în vederea furnizării acesteia. În cazul respingerii cererii de înrolare, veți primi un mesaj la adresa de e-mail indicată ce va conține rezoluția cererii și motivele respingerii. Apoi, urmând a relua etapele procesului de înrolare.

Cum verific recipisele pentru declarațiile on-line AFM

Contribuabilii vor accesa butonul din dreapta sus din cadrul aplicației „Depunere declarații on-line” numit „Verifică recipisa”. După accesarea acestuia se va deschide o fereastră. Este necesar introducerea următoarelor informații: CIF (codul de identificare fiscală), numărul și data depunerii declarației la AFM. Sursă: www.afm.ro – Administraţia Fondului pentru Mediu Aplicaţie informatică pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line” Termeni și condiții pentru utilizarea serviciului „Depunere declarații on-line” – pentru consultare – click aici; Ghid de utilizare portal on-line – pentru consultare – click aici; Ordinul 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Te-ar putea interesa și modalitatea despre cum se obține certificatul de cazier fiscal prin SPV.