Decont privind accizele pentru anul de raportare 2017

Vă informăm că prin OPANAF nr. 4.160/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 14 din 08 ianuarie 2018, a fost stabilit un nou model al  formularului 120 Decont privind accizele pentru anul de raportare 2017, începând cu data de 05 ianuarie 2018.

Pe scurt, regăsiți modalitatea de completare și depunere al formularului 120 Decont privind accizele pentru anul de raportare 2017.

Formularul 120 se completează și se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize până la 30 aprilie a anului următor celui de raportare potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Termen de depunere pentru decont privind accizele pentru anul de raportare 2017

Pentru accizele datorate pentru anul de raportare 2017, termenul de depunere pentru decont privind accizele pentru anul de raportare 2017 este luni, 30 aprilie 2018.

Formularul 120 se depune la organul fiscal competent. Depunerea se face online, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modalitatea de completare – Decont privind accizele pentru anul de raportare 2017

Secțiunea A „Date de identificare a contribuabilului/plătitorului”

S-a introdus posibilitatea bifării rubricii numite «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală». Acest lucru, presupune faptul că în situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, va bifa această opțiune. Iar apoi, va completa CIF-ul succesorului, câmp ce permite completarea cu un număr maxim de 13 cifre.

Atunci când se completează această secțiune, la rubrica «Cod de identificare fiscală» se va înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența, în cazul în care se va bifa opțiunea de mai sus precizată.

Secțiunea B „Date privind accizele”

În această secțiune se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare pe produse și grupe de produse, fiind cuprinse și accizele aferente produselor provenite din import.

Secțiunea C „Date privind deducerile din accizele datorate”

Se vor raporta sumele cumulate, reprezentând deducerile din accizele datorate pentru anul de raportare, în conformitate cu prevederile legale, care se aplică pentru produsele din producția internă, pentru produsele provenite din achizițiile intracomunitare, cât și pentru produsele provenite din import, astfel:

  • prima coloană conține contribuțiile prevăzute la art. 369, alin.(1), lit.a) și b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătătii, cuprinse în accizele datorate în anul de raportare;
  • a doua coloană cuprinde suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru țigarete, țigări și băuturi alcoolice, potrivit art.70, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 69/2000 (Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare);
  • a treia coloană evidențiază contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care plătitorul de accize corectează decontul depus inițial, decontul rectificativ se completează pe același model de formular. Contribuabilul va bifa „X” în căsuța numită «Declarație rectificativă».

PENTRU A DESCĂRCA formularul 120 Decont privind accizele pentru anul de raportare 2017 (05.01.2018)  – CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: OPANAF nr. 4160/2017 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele” – descarcă aici;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

www.anaf.ro


Decont privind accizele pentru anul de raportare 2017
Decont privind accizele pentru anul de raportare 2017