Declaratia 205 pentru anul 2017

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 1.038 din data de 29 decembrie 2017, s-a adoptat OPANAF nr. 3.726/2017. Prin acest ordin, s-a stabilit noul model pentru declaratia 205 pentru anul de raportare 2017, numită și declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit.

Astfel, versiunea nouă pentru anul 2017, poate fi găsită pe site-ul ANAF începând cu data de 16 ianuarie 2018 și de asemenea o puteți descărca la finalul acestui articol.

Cine depune declaratia 205 pentru anul 2017?

⇒  Declaratia 205 se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru următoarele tipuri de venituri:

 • venituri din dividende;
 • venituri din dobânzi;
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc cu impunere finală;
 • venituri din alte surse;
 • venituri din pensii;
 • venituri realizate de persoanele fizice dintr-o asociere fără personalitate juridică constituită cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unei activități.

⇒  Declaratia 205 se depune și de organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:

 • câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare,
  inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
 • venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker.

Termen de depunere declaratia 205 pentru anul 2017

Declaratia se completează și se depune anual  până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Astfel, pentru anul de raportare 2017, termenul de depunere pentru declaratia 205 este miercuri, 28 februarie 2018 inclusiv.

Observație: în cazul în care contribuabilul constată erori de completare/declarare a informațiilor înscrise în declaratia 205, acesta are posibilitatea depunerii declarației 205 rectificativă bifând căsuța corespunzătoare cu mențiunea „declarație rectificativă”. Declaratia 205 rectificativă se va depune ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior.

Cum depunem declaratia 205 pentru anul 2017?

Conform instrucțiunilor de completare privind declaratia 205, acesta se depune:

–> prin mijloace electronice de transmitere la distanță: cu ajutorul certificatului digital;

–> în format electronic (pdf inteligent, cu fișier XML atașat) pe suport optic, însoțit de exemplarul în format hârtie, direct la organului fiscal competent.

PENTRU A DESCĂRCA declaratia 205 PENTRU ANUL 2017 (16.01.2018) PDF – inteligent– CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: www.anaf.ro;

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

OPANAF nr. 3.726/2017 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.