Declarația 112 – versiune nouă ANAF luna octombrie 2017

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicată Declarația 112 – versiune nouă ANAF luna octombrie 2017.

Noua versiune a PDF-ului inteligent pentru declarația 112  – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1024/2017, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1582/2017 şi al ministrului sănătăţii nr. 934/2017, valabil începand cu luna octombrie 2017.

Pentru versiunea actualizată a declarației 112 ⇒ click aici

Această declarație a fost actualizată la versiunea A.5.0.3., iar acest update este valabil pentru toți utilizatori informației începând cu data de 08.11.2017.

Istoric versiuni:

  • versiunea A.5.0.0 a fost disponibilă în data de 25.10.2017;
  • versiunea A.5.0.1 disponibilă în data de 01.11.2017;
  • versiunea A.5.0.2., disponibilă în data de 02.11.2017.

Ultima versiune a declarației 112 o puteți consulta AICI

Modificările ce au dus la apariția unei noi actualizări a PDF-ului inteligent pentru declarația 112 – versiune nouă ANAF luna octombrie 2017:

[su_list icon=”icon: hand-o-right”]

  • s-au introdus două liste derulante pentru selectarea tipului de declarație – inițială/rectificativă, anterior se alegeau prin bifarea căsuțelor corespunzătoare variantei alese;
  • s-a introdus posibilitatea bifării rubricii numite «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală». În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, va bifa această opțiune. Iar apoi, imediat va completa codul de identificare fiscală al succesorului, câmp ce permite completarea cu un număr maxim de 13 cifre;
  • s-a adăugat secțiunea G – Date informative privind ajutoarele de deces acordate. În această secțiune se vor completa datele de identificare ale persoanei decedate, informațiile privind certificatul de deces, beneficiarul ajutorului de deces precum și cuantumul ajutorului de deces;
  • la datele de identificare ale asiguratului au fost înlocuite formulările pentru <<dată angajare>> cu dată intrare în categoria de asigurat respectiv formularea <<dată plecare>> cu dată ieșire din categoria de asigurat.

[/su_list]

Pentru a descărca Declarația 112 – versiune nouă ANAF luna octombrie 2017 – CLICK AICI 

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr.1024/2017, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1582/2017 şi al ministrului sănătăţii nr. 934/2017 – click aici;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

www.anaf.ro


Declarația 112 - versiune nouă ANAF luna octombrie 2017
Declarația 112 – versiune nouă ANAF luna octombrie 2017