Declararea impozitului pe veniturile din pariurile sportive online

Ai câştigat bani la pariurile online în anul 2016 şi ai retras banii din conturile online? Mai jos vei regăsi informaţii cu privire la declararea impozitului pe veniturile din pariurile sportive online.

Potrivit instrucţiunilor de completare a formularului 200, declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, provenind din:

a) activităţi independente;

b) cedarea folosinţei bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

d) piscicultură și/sau silvicultură;

e) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Câştigurile de bani enumerate se referă şi la cele din turneele de poker organizate online de către operatorii de jocuri de noroc licențiați în România.

! ! ! Iată lista operatorilor de jocuri licenţiaţi din România -> CLICK AICI

Exemplu: un jucător care a depus online suma de 200 lei în data de 01 iunie 2016, dar care în urma pariurilor efectuate (rulaje) acesta a câştigat şi retras suma de bani în valoare de 100 lei în data de 08 septembrie 2016. Obligaţia jucătorului îi revine să declare în formularul 200 suma de 100 lei, acesta fiind un venit brut interpretat de organul fiscal. Termenul de declarare fiind 25 mai 2017 inclusiv.

Atenţie: pentru banii câştigaţi la casele de pariuri sportive stradale, impozitul este reţinut direct la sursă. La momentul în care pariorul îşi ridică banii câştigaţi. Concret, dacă aţi pariat în 2016 doar la agenţii stradale, nu şi online, nu aveţi vreo obligaţie să declaraţi la ANAF banii câştigaţi.

Cum completezi formularul 200 – Declararea impozitului pe veniturile din pariurile sportive online

Pasul 1) Descarci formularul 200 şi întotdeauna verifică să fie ultima versiune de pe ANAF atunci când îl completezi -> CLICK AICI (în cazul în care formularul se depune pe format de hârtie) sau CLICK AICI (în cazul în care formularul se depune electronic – fişierul se va salva în calculator).

Pasul 2) Se vor completa datele de identificare ale jucătorului persoana fizică (nume şi prenume; CNP, adresă etc.). Apoi se va completa anul de referinţă, în cazul exemplului de mai sus, 2016. Toate informaţiile se vor completa la rubrica I. Date de identificare ale contribuabilului.

Pasul 3) Ajungeți la secțiunea II. Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit din cadrul formularului 200.

-> Categoria A.Date privind activitatea desfăşurată, aici vor trebui completate următoarele informații. Astfel, la punctul 1.Categoria de venit se va bifa varianta „jocuri de noroc”. Pentru punctul 2.Determinarea venitului net se va bifa opțiunea sistem real. Următoarele puncte 3 – 9, nu se completează. În continuare, punctul 10.Organizatorul jocurilor de noroc se va completa numele acestuia și punctul 11.CIF-ul organizatorul jocurilor de noroc. Informațiile privind punctele 10 și 11 sunt în linkul de mai sus cu lista operatorilor de jocuri licențiați din România. Jucătorii ar trebui să știe în principiu pe ce fel de site-uri online pariază și să existe în cadrul acestora informații ale organizatorilor de jocuri de noroc.

-> Categoria B.Date privind venitul/ câştigul net anualcompletați doar punctul 1.Venitul brut adică suma retrasă de pariori din conturile online pentru fiecare retragere în parte efectuată. Atenție: nu se vor cumula sumele retrase, acestea trebuie distinct evidențiate în formularul 200. Se vor menționa toți organizatorii de jocuri de noroc de la care pariorii au retras sumele câștigate.

Exemplu: dacă jucătorul a efectuat două retrageri de la operatorul X și patru retrageri de la operatorul Y, jucătorul va completa în formularul 200 șase anexe la formularul 200 conform pasului 3.

Pasul 4) Depune formularul 200 la ANAF în raza căruia jucătorul își are domiciliu pe suport de hârtie/online. Termenul de depunere fiind 25 mai 2017 inclusiv. Ulterior, pe baza informațiilor cuprinse în formularul 200, ANAF va calcula impozitul datorat de jucătorii online. Apoi, va emite o decizie de impunere, ce va fi comunicată prin poștă. Din momentul primirii deciziei, jucătorii au termen 60 de zile pentru a achita impozitul.

Observație: în cazul în care ați uitat să cuprindeți alte venituri nedeclarate, formularul 200 oferă posibilitatea depunerii unei declarații rectificative. Astfel, prin bifarea căsuței speciale numită „Declarație rectificativă”.

! ! ! Atenție: în cazul în care formularul 200 nu se depune în termen, amenda este cuprinsă între 50 și 500 lei, potrivit art. 336, alin. (3) din Codul de Procedură Fiscală.

Sursă: Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

OPANAF 3695/ 27.12.2016 – pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;

www.anaf.ro