Concediul paternal: condiții de acordare și drepturile taților

Ce este concediul paternal?

Concediul paternal reprezintă un drept ce i se cuvine tatălului copilului nou-născut și poate beneficia de acesta doar dacă tatăl deține calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea.

Durata concediului paternal și condițiile de acordare

  • 5 zile lucrătoare indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului.În această situație, tatăl trebuie să facă dovada nașterii copilului cu ajutorul certificatului de naștere al copilului. Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adresează în scris, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, conducerii unităţii în care tatăl îşi desfăşoară activitatea.
  • 10 zile lucrătoare suplimentar celor 5 zile lucrătoare menționate mai sus, acestea se acordă în situația în care tatăl a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură.Atestatul de absolvire a cursului de puericultură se poate obține de la medicul de familie sau de la orice altă școală autorizată privind desfășurarea cursurilor de puericultură susținute de formatori specializați. De această suplimentare a concediului paternal, tații beneficiază o singură de dată indiferent de numărul de copii al titularului.

Observație: la nivelul unităților în care există contracte colective de muncă sau în cadrul regulamentelor de ordine interioară, este posibil să existe prevederi referitoare la zilele libere care se acordă părinților la nașterea copiilor. Astfel, pe lângă cele 15 zile lucrătoare, este posibil părinții să poată beneficia și de alte zile libere plătite pentru acest eveniment special privind nașterea copilului.

Indemnizația de concediu paternal

Indemnizația de concediu paternal se acordă integral și este egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective. Aceasta se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază.

Indemnizaţia pentru concediul paternal se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi este egala cu salariul corespunzător perioadei respective.

Pentru indemnizația privind concediul paternal, angajatorii nu vor calcula contribuția la șomaj deoarece contractul de muncă este suspendat.

Alte situații privind concediul paternal

În cazul în care tatăl copilului nou-născut satisface serviciul militar obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acordă de unitatea militară.

Permisia de 7 zile calendaristice, se acordă şi tatălui care satisface serviciul militar obligatoriu, în vederea recunoaşterii paternităţii, în condiţiile legii. Permisia solicitată va fi justificată cu certificatul de naştere al copilului, din care să rezulte calitatea de tata a militarului, respectiv cu declaraţia de recunoaştere a paternităţii.

În cazul în care tatăl copilului are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultura, ci numai obţinerea atestatului de la medicul de familie.

Concediul paternal se înregistrează în Revisal?

Trebuie să acordăm atenție, deoarece concediul paternal se înregistrează în Revisal.

Potrivit art. 51,alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, concediul paternal reprezintă o suspendare din inițiativa salariatului. Suspendarea trebuie declarată în Revisal, cel târziu în cea de-a 20-a zi lucrătoare, din momentul începerii suspendării, potrivit art. art.4, lit. b)  din H.G. nr. 500/2011 privind privind registrul general de evidență a salariaților.

Sursă: Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal;

H.G. nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999;

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

H.G. nr. 500/2011 privind privind registrul general de evidență a salariaților.


Concediul paternal
Designed by Freepik